Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego PPHU ZARTEX , Piotr Zaręba, ul. Wrocławska 16, 58-309 Wałbrzych. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. Sklep Zartex.pl jest prowadzony przez firmę:

PPHU ZARTEX
Piotr Zaręba
ul. Wrocławska 16
58-309 Wałbrzych
NIP: 8861984350, REGON: 890493559,
nr wpisu do ewidencji lub KRS: GIODO:

tel.0048 514 675 115 (od 9 do 15 godziny)

KONTO BANKOWE:

PL 79 1140 2017 0000 4102 1295 4015

Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. W okresie od Czerwca do Sierpnia sklep jest nieaktywny z uwagi na okres letni.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje w kolejnym dniu roboczym, zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w kolejnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. W przypadku kolekcji bieżących czas wysyłki określony jest przy każdym z produktów osobno.

5. Zakupiony towar wraz z paragonem sprzedaży jest wysyłany przewoźnikiem GLS Poland na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Faktura VAT wystawiana jest na podstawie paragonu zakupu do 14 dni od momentu odebrania przesyłki. Prosimy o przesłanie scanu paragonu wraz z numerem zamówienia na adres sklep@zartex.pl. 

6. W przypadku braku wcześniejszej informacji mailowej o rezygnacji z wysyłki zamówienia, koszt za nie odebranie paczki ponosi kupujący. Płatność online 30 zł, płatność za pobraniem 35 zł.

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialności przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność (zdjęcie) oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania wraz z numerem zamówienia, należy przesłać na adres mailowy sklep@zartex.pl.

9. W okresie 14 dni, od momentu odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Zwrotu dokonuje poprzez wysyłkę produktu na własny koszt wraz z poprawnie wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu na adres sklepu. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
 a. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 b. Możliwości zwrotu nie podlegają także produkty.
-bez metki
-noszące ślady użytkowania takie jak np.: zapach perfum, brud, włosy, nieposzanowanie produktu (nadmierne wygniecenie). Produkt można przymierzyć i odłożyć do paczki.
 c. Sprzedający nie później niż w ciągu 14 dni od momentu zaakceptowania zwrotu zobowiązuję się do dokonania zwrotu pieniędzy na konto podane w formularzu zwrotu, jednak, jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży towaru wg indywidualnych zamówień.

10. W okresie 14 dni, od momentu odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do wymiany produktu. Wymiana może dotyczyć koloru lub rozmiaru. Wymiana wiąże się z brakiem możliwości zwrotu. 

11. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.


12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

14. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.zartex.pl/regulamin-sklepu-cookie.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Zartex.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

18. Czas realizacji zamówienia określony jest przy każdym produkcie z osobna (dni robocze).

W sezonie tj. Październik-listopad-grudzień, marzec-kwiecień, oraz w czasie promocji czas wysyłki może być wydłużony nawet do 10 dni roboczych.

19. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przeciągu 2 lat od otrzymania przesyłki nie przekraczając 2 miesięcy od stwierdzenia wady produktu. Należy wysłać paczkę na adres podany poniżej. Paczka powinny zawierać reklamowany produkt, imię, nazwisko, adres do korespondencji wraz z krótkim opisem wady produktu. Reklamacja uwzględniana jest na podstawie paragonu lub faktury. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych. Nie przyjmujemy reklamacji wynikających z mechanicznych uszkodzeń, nieprawidłowej pielęgnacji oraz wynikające ze zużycia w trakcie eksploatacji produktu.

20. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.